"ดอกประดู่"  ดอกไม้ประจำโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เป็นไม้ยืนต้นทีมีเนื้อแข็งเปรียบเสมือนสถาบันที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งให้ร่มเงา ใบสีเขียวสดเป็นพุ่มหนา เปรียบเสมือน ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้และดูแลลูกศิษย์ ดอกสีเหลืองสดใส(สีของโรงเรียน) เปรียบเสมือนพลังแห่งความรักความสามัคคีของนักเรียน และจะร่วงหล่นประมาณปลายเดือนมีนาคม อันแสดงถึงการอำลาจากสถาบันของนักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียน

การเป็นมงคล  คนไทยโบราณ เชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่เพราะ ประดู่ คือ ความพร้อม ความร่วมมือ ร่วมใจสามัคคี มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ดอกของประดู่ยังมีลักษณะที่ระดมกันบานเต็มต้นดูลานตา คนไทยโบราณเชื่อว่า ส่วนของแก่นไม้ยังใช้เป็นศิลปะการดนตรี ที่สำคัญของคนพื้นเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย คือใช้ทำเป็นเครื่องเสียงพวกระนาด นั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง

                                                                                                         ครูสาโรจน์  มาหมื่น

                                                                                                                                                26 มีนาคม 2555