การประชุมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมริมหนองสระ(หลังโรงเรียน)

คณะกรรมการร่วมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ(รักษาการชั่วคราว)

คุณวิรัตน์ ทองรัตน์ รักษาการประธานชมรม

พ่อหลวงสิงห์วรรณ ปัญญาวงค์ รองประธานฯ

คุณวุฒิชัย มูลทอง รองประธานฯ

คุณเกศริน แซ่ย่าง เหรัญญิก

ครูสาโรจน์ มาหมื่น เลขานุการ

คุณอุดม ปินปันมา รองเลขาฯ

คณะกรรมการร่วม

คุณอาคม ทุนเกิด, ด.ต.ประจวบ กันธา, พ่อหลวงทองชัย ชัยยะพงค์, คุณสุพัฒน์ บุญลา, พ่อหลวงสวัสดิ์ ดวงดี, คุณทยาปรธร รุ่งนิริชากุล

คณะกรรมการที่ปรึกษา

กำนันสมชิตร เงาส่อง, คุณประพันธ์ ปัญญา, พ่อหลวงอดุลย์ นันตา, แม่ศรี คำมา, พ่อหลวงธงชัย ปัญญากา, พ่อหลวงสมเพชร ปันคำ

 

 

จุดประกายความคิด ด้วยจิตสร้างสรรค์

ชาว "น้ำเงิน - เหลือง"