การซ้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(กลุ่มสาระศิลปะ)

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕