ภาพกิจกรรมการสาธิตการแสดงนาฏศิลป์โขน

ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

ณ ห้องประชุมหลังอาคารป้ายคำ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

กลับหน้าหลัก