ภาพกิจกรรมงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน สพป.ชม.3

วันที่ 27 กันยายน 2554